Pro létání ve městě je obvykle nutné získat speciální povolení od Úřadu pro civilní letectví.

Povolení k létání ve městě (v předpisech najdeme pod pojmem „hustě osídlený prostor“) je možné získat za splnění určitých podmínek. Hlavním kritériem je zajištění bezpečnosti. Není možné přelétávat nad nezúčastněnými osobami či jejich majetkem. To znamená, že oblast, kde bude let prováděn musí být zabezpečená proti vstupu těchto osob. V praxi se to řeší například záborem, pořadatelskou službou a podobně.

Pokud plánujete projekt, kde předpokládáte potřebu létat ve městě, obraťte se na nás. Společně probereme možná řešení a zajistíme získání povolení.

 

Hustě osídlený prostor (Congested area) je dle leteckého Předpisu L 6/III definován jako prostor, který je ve velkoměstě, městě nebo osadě používán převážně k bydlení, obchodním činnostem nebo rekreaci (např. zástavba, obytné a obchodní zóny, parkoviště obchodních center, parky, hřiště, apod.).

Provoz bezpilotního letadla nesmí být prováděn v menší než bezpečné vzdálenosti od osob, staveb a hustě osídleného prostoru. Obecné hodnoty udává ust. 16, Doplněk X, Předpis L2 – Pravidla létání.