Ano můžeme.

Je-li tam dostatek místa k manévrování a s přihlédnutím k bezpečnosti.