Obecně řečeno v tuto chvíli ne.

Do doby, než technologie bezpilotních systémů dosáhnou přijatelné úrovně spolehlivosti a budou dostupné a prakticky implementované standardy, které by zajistily přijatelnou úroveň bezpečnosti letového provozu, osob a majetku na zemi a životního prostředí.

Od nezúčastněných osob je nutné zachovávat dané minimální vzdálenosti.

Výjimkou mohou být osoby přímo zapojené do provozu bezpilotního letadla (například herci) za předpokladu splnění dvou základních podmínek:

a)      přijetí přiměřených opatření proti jejich ohrožení

b)      uzavření dohody zúčastněných pilotů a těchto osob. Dohoda by měla ve vlastním zájmu provozovatele mít písemnou podobu pro případ zpětného dokazování. Tato dohoda však nezbavuje provozovatele a pilota odpovědnosti za způsobené škody.