Záleží na místě, kde má let proběhnout. Jiná situace bude někde v přírodě uprostřed louky a jiná ve městě (pokud tam bude vůbec možné let provést).
Obecně je maximální povolená výška 300m nad terénem, ale na mnoha místech je povolená výška menší.
Drony se zpravidla pohybují v okruhu max 250m okolo pilota – důležité je, aby měl pilot na dron dobrý výhled.